LỊCH TUẦN KHOA HOÁ HỌC Từ ngày: 8/7/2024 đến 14/7/2024 Tuần đào tạo thứ: 8 (HK3


07-07-2024

1. Lịch tuần của Trường ĐHSP HN xem tại đây.

2. Lịch giảng dạy lớp VHVL Hà Nội xem tại đây.

3. Các xử lý tình huống liên quan CSVC tại đây.

4. Danh sách CVHT năm học 2023-2024, tại đây.

5. Danh sách Cán bộ lớp và Chi đoàn năm học 2023 - 2024, tại đây.

6. Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, tại đây.

7. Lịch trực của BCN Khoa hóa học HK3 năm học 2023-2024, tại đây

8. ACCC10

 

Ngày

Thời gian

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8/7

 

 

 

12:00

Hạn chót rà soát danh sách các nhà khoa học thỉnh giảng của bộ môn. Lưu ý: Sau thời gian đó Khoa sẽ loại những người không đủ thông tin và Bm không thể mời giảng viên đó giảng dạy, tham gia các Hội đồng!

 

Thứ Ba

9/7

8:00-11:30

Hội nghị quán triệt nội dung QĐ số 144/QĐ-TW

Thành phần: ĐUK; Chi uỷ, cấp uỷ các chi bộ

HTK1

17:00 BM hoàn thành góp ý dự thảo liêm chính theo TB 275 KHCN Xem chi tiết trên e-office

Thứ Tư

10/7

 

 

 

Thứ Năm

11/7

 

 

 

Thứ Sáu

12/7

8:00

Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo quy định liêm chính trong hoạt động học thuật của Trường ĐHSP Hà Nội.

Thành phần: T Hoàn, C Hiền (CNMT), T Dũng (HL), 01 HV và 02 SV

HTK1

14:00 Bảo vệ tổng quan của NCS. Nguyễn Đức Du K41, BMHC 401A2

Thứ Bảy

13/7

 

 

 

Chủ nhật

14/7

 

 

 

Post by: admin admin
07-07-2024

Tin tức - THông báo