DANH SÁCH BÍ THƯ CHI ĐOÀN, LỚP TRƯỞNG NĂM HỌC 2023 - 2024


02-11-2023

I. DANH SÁCH BÍ THƯ CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2023 - 2024

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Điện thoại

Email

 1.  

Ngô Tùng Chi

K70A1

0865775002

ngotungchi09102002@gmail.com

 1.  

Vũ Mạnh Cường

K70A2

'0868561644

vumanhcuonganlao@gmail.com

 1.  

Vũ Thị Khánh Huyền

K70A3

0814300402

khanhhuyen304209@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thị Lương

K70A4

0902022906

nguyenhienluong17062k2@gmail.com

 1.  

Lương Thị Diễm Quỳnh

K70A5

0886111178

diemquynh.chem.hnue@gmail.com

 1.  

Thiệu Yến Vi

K70A6

0984469632

thieuyenvi.hnue@gmail.com

 1.  

Vũ Lê Hiền Phương

K70CLC

0971513318

hienphuong2501.hnue@gmail.com

 1.  

Lương Phương Thảo

K70E

0354643211

luuhaonhien2504@gmail.com

 1.  

Phạm Thị Lương

K70K

0398896046

luongph.forwork@gmail.com

 1.  

Phạm Ngọc Hiếu

K71A1

0934350369

ducphanhp389@gmail.com

 1.  

Nguyễn Quang Kim

K71A2

0559021560

stu715201106@hune.edu.vn

 1.  

Nguyễn Linh Nhi

K71A3

0364230613

stu715201154@hnue.edu.vn

 1.  

Doãn Thu Hường

K71CLC

0866745683

stu715201091@hnue.edu.vn

 1.  

Nguyễn Tùng Lâm

K71E

0815609684

stu715202051@hnue.edu.vn

 1.  

Phạm Ngân Hà

K71K

0383341228

pnhcindy192@gmail.com

 1.  

Triệu Châu Giang

K72A

0366068699

chaugiang.hnue@gmail.com

 1.  

Trần Thị Thu Am

K72CLC

0378552124

tranthuam@gmail.com

 

 1.  

Trần Minh Hiếu

K72E1

0865027004

minhhieu19092k4@gmail.com

 1.  

Võ Thị Thuỳ

K72E2

0911860085

stu725202119@hnue.edu.vn

 1.  

Vũ Ngọc Uyên Phương

K72K

0329018187

uyenphuong.vungoc@gmail.com

 1.  

Nguyễn Vũ Hoàng Phương

K73A

0846330250

doulingphuong@gmail.com

 1.  

 

K73CLC

 

 

 1.  

Đồng Thị Hồng Hạnh

K73E1

0386988370

Donghanh2606@gmail.com

 1.  

Hoàng Anh Tuấn

K73E2

0982164622

anhtuan15072005@gmail.com

 1.  

Nguyễn Hải Yến

K73K

0376989205

haiyen26012005@gmail.com

II. DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG NĂM HỌC 2023 - 2024

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Điện thoại

Email

 1.  

Nguyễn Thị Mai Anh

K70A1

0334146662

anhntmchem@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thị Duyên

K70A2

0865068612

ngduyen13022002@gmail.com

 1.  

Lê Tiến Hưng

K70A3

0981323976

hunglt2k2@gmail.com

 1.  

Đoàn Thị Nhung

K70A4

0338508188

Doanthinhung24@gmail.com

 1.  

Nguyễn Phương Thảo

K70A5

0387015695

k19cnguyenphuongthaoa@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thảo Trà

K70A6

0945057002

thaotradk@gmail.com

 1.  

Nguyễn Minh Phương

K70CLC

0974984403

phuongnm.chem.hnue@gmail.com

 1.  

Trần Thị Hồng Ngọc

K70E

0349561511

tranhongngoc15112002@gmail.com

 1.  

Bùi Tuấn Anh

K70K

0981426568

btanh246@gmail.com

 1.  

Trần Thị Linh Chi

K71A1

0385896025

tlinhchi104@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thu Hương

K71A2

0343450348

huongebgi@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thị Như Yến

K71A3

0347111356

nguyennhuyen2810@gmail.com

 1.  

Nguyễn Hoàng Ninh

K71CLC

0978373274

stu715201158@hnue.edu.vn

 1.  

Phạm Thị Thu Hường

K71E

0389591310

stu715202047@hnue.edu.vn

 1.  

Phan Duy Tăng

K71K

0842285056

duytangphank56cl123@gmail.com

 1.  

Hàn Thị Ngọc Anh

K72A

0968752594

stu725201004@hnue.edu.vn

 1.  

Nguyễn Nhật Thái

K72CLC

0829060681

thaimeonguyen97@gmail.com

 1.  

Phan Diệu Linh

K72E1

0705451560

fandieulink@gmail.com

 1.  

Phạm Hải Nam

K72E2

0943620490

stu725202076@hnue.edu.vn

 1.  

Mai Phương Linh

K72K

0336353846

stu725211011@hnue.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hoài Thương

K73A

0329288851

stu735201030@hnue.edu.vn

 1.  

 

K73CLC

 

 

 1.  

Bùi Khánh Huyền

K73E1

0378058021

buikhanhhuyen1625@gmail.com

 1.  

Nguyễn Trà My

K73E2

0857561042

ngtramy1265@gmail.com

 1.  

Nguyễn Hà Ngọc Anh

K73K

0858669339

na05.nguyenha@gmail.com

 

Post by: admin admin
02-11-2023