Đào tạo đại học

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K70
10/05/2024 11:01:02 admin admin 0 94
Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội chúc mừng các em tân Cử nhân khoa học hóa học năm 2024-K70!
Phân công giảng dạy lớp VHVL Hà Nội-2023
22/04/2024 10:39:59 admin admin 0 526
Lịch phân công giảng dạy của lớp VHVL Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học...
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN ĐIỆN BIÊN
18/05/2023 04:27:17 admin admin 0 374
LỊCH GIẢNG DẠY VHVL K21A (HẢI DƯƠNG)
07/06/2023 05:02:55 admin admin 0 498
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN K6 (Ở ĐHSP HN)
18/05/2023 03:57:58 admin admin 0 352
Chuẩn đầu ra SP Hoá học
09/03/2019 08:09:46 admin admin 0 2383
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140, trong đó – Khối kiến thức chung bắt buộc: 20 tín...
Khung chương trình SP Hoá học
09/03/2019 08:10:27 admin admin 0 2527
Chuẩn đầu ra SP Hoá học CLC
09/03/2019 08:10:57 admin admin 0 2006