Đào tạo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K70
10/05/2024 11:01:02 admin admin 0 94
Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội chúc mừng các em tân Cử nhân khoa học hóa học năm 2024-K70!
Một số hình ảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Văn Thống
15/08/2023 09:35:31 admin admin 0 334
NCS Phạm Văn Thống (NCS của BMVC) đã bảo vệ thành công luận án cấp Trường vào ngày 10/8/2023 với kết quả xuất sắc.
Một số hình ảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vũ Viết Doanh
17/08/2023 07:33:56 admin admin 0 300
Sáng ngày 11/8/2023, NCS Vũ Viết Doanh (NCS của BMVC) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường với kết quả xuất sắc.
Phân công giảng dạy lớp VHVL Hà Nội-2023
22/04/2024 10:39:59 admin admin 0 526
Lịch phân công giảng dạy của lớp VHVL Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Ông Nguyễn Hoàng Long, điện thoại 0913099186, email: nhlong@hnue.edu.vn. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Ông Nguyễn Việt Anh, điện thoại...
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN ĐIỆN BIÊN
18/05/2023 04:27:17 admin admin 0 374
LỊCH GIẢNG DẠY VHVL K21A (HẢI DƯƠNG)
07/06/2023 05:02:55 admin admin 0 498
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN K6 (Ở ĐHSP HN)
18/05/2023 03:57:58 admin admin 0 352

Đào tạo