Phân công giảng dạy lớp VHVL Hà Nội-2023


04-08-2023
Lịch phân công giảng dạy của lớp VHVL Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Ông Nguyễn Hoàng Long, điện thoại 0913099186, email: nhlong@hnue.edu.vn. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Ông Nguyễn Việt Anh, điện thoại 0589071138. Địa chỉ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Số 1 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
5 Hoá học tinh thể và phức chất 30 Ngày 7,12,13/8/2023 PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải
6 Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ 30 Ngày 19,20,26/8/2023 PGS.TS. Lê  Hải Đăng
7 Đại cương và hydrocarbon 30 Ngày 27/8;9,10/9/2023 TS. Nguyễn Đăng Đạt
8 Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức 60 Ngày 16,17,23, 24, 30/9/2023;1/10/2023 PGS.TS.Dương Quốc Hoàn
  Thi học phần   14,15/10/2023  
9 Hoá học phân tích định tính 30 Ngày 12,18,19/11/2023 TS. Nguyễn Bích Ngân 
10 Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ 30 Ngày 25,26/11;2/12/20233 TS. Trương Minh Lương 
11 Hoá học phân tích định lượng 30 Ngày 3,9,10/12/2023 TS. Trần Thế Ngà
12 Phân tích lý hoá 30 Ngày 16,17,23/12/2023 PGS. TS. Đặng Xuân Thư

 Năm 2024

13 Điện hoá học 30 Ngày 6,7,13/1/2024 PGS.TS. Lương Thị Thu Thuỷ
14 Hoá học lượng tử 30 Ngày 14,20,21/1/2024 TS. Trần Thị Thoa
15 Hoá kỹ thuật 30 Ngày 27,28/1;3/2/2024 TS. Nguyễn Tiến Dũng
16 Hoá môi trường và hoá nông học 30 Ngày 2,3,9/3/2024 TS. Nguyễn Thị Kim Giang
  Thi học phần   23,24/3/2024  
Post by: admin admin
04-08-2023