Phân công giảng dạy lớp VHVL Hà Nội-2023


04-08-2023
Lịch phân công giảng dạy của lớp VHVL Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Ông Nguyễn Hoàng Long, điện thoại 0913099186, email: nhlong@hnue.edu.vn. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Ông Nguyễn Việt Anh, điện thoại 0589071138. Địa chỉ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Số 1 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
5 Hoá học tinh thể và phức chất 30 Ngày 7,12,13/8/2023 PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải
6 Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ 30 Ngày 19,20,26/8/2023 PGS.TS. Lê  Hải Đăng
7 Đại cương và hydrocarbon 30 Ngày 27/8;9,10/9/2023 TS. Nguyễn Đăng Đạt
8 Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức 60 Ngày 16,17,23, 24, 30/9/2023;1/10/2023 PGS.TS.Dương Quốc Hoàn
  Thi học phần   14,15/10/2023  
9 Hoá học phân tích định tính 30 Ngày 12,18,19/11/2023 TS. Nguyễn Bích Ngân 
10 Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ 30 Ngày 25,26/11;2/12/20233 TS. Trương Minh Lương 
11 Hoá học phân tích định lượng 30 Ngày 3,9,10/12/2023 TS. Trần Thế Ngà
12 Phân tích lý hoá 30 Ngày 16,17,23/12/2023 PGS. TS. Đặng Xuân Thư

 Năm 2024

13 Điện hoá học 30 Ngày 6,7,13/1/2024 PGS.TS. Lương Thị Thu Thuỷ
14 Hoá học lượng tử 30 Ngày 14,20,21/1/2024 TS. Trần Thị Thoa
15 Hoá kỹ thuật 30 Ngày 27,28/1;3/2/2024 TS. Nguyễn Tiến Dũng
16 Hoá môi trường và hoá nông học 30 Ngày 2,3,9/3/2024 TS. Nguyễn Thị Kim Giang
  Thi học phần   23,24/3/2024  
17 Những vấn đề đại cương của phương pháp giảng dạy 30 Ngày 6,7,13/4/2024 TS. Phạm Thị Bình   2
18 Phương pháp giảng dạy hoá học phổ thông (Cụ thể và bài tập) 30 Ngày 14,20,21/4/2024 TS. Đỗ Thị Quỳnh Mai   2
19 Hóa phân tích trong Hóa học phổ thông 30 Ngày 4,5,11/5/2024 TS. Trần Thế Ngà   2
20 Hoá nguyên tố (kim loại và phi kim) 45 S12,18,19,25,26/5/2024 PGS.TS Ngô Tuấn Cường   3
21 Nhiệt động lực học và động hoá học 45 S2,8,9,15,16/6/2024 TS. Nguyễn Thị Mơ   3
22 Một số vấn đề hoá Hữu cơ trong chương tình phổ thông 45 Ngày 7,8,14,15,S21/9/2024 TS Trương Minh Lương   3
23 Một số vấn đề hoá Vô cơ trong chương tình phổ thông 45 C21,22,28,29/9;5/10/2024 PGS.TS. Lê Hải Đăng   3
24 Hướng dẫn bài tập NVSP 30 Ngày 6/10-6/11/2024 PGS.TS. Nguyễn Mậu Đức   2
  Thi học phần   19,20/10/2024      
Post by: admin admin
04-08-2023