Cách thức xử lý tình huống liên quan CSVC


21-10-2023

BCN Khoa cung cấp thông tin xử lý tình huống liên quan CSVC

Lưu ý:

1. Các trường hợp khẩn cấp thì gọi bất kì khi nào cho các cá nhân tương ứng dưới đây hoặc khi không liên lạc được thì gọi cho ĐC Tuyển (TPQT): 0904585899 hoặc T Hoàn: 0986778213

2. Khi Thầy cô làm việc trực tiếp vơí Trường thì phải nhắn tin cho ĐC Hoàn để Khoa nắm được thông tin

1. Điện

A Quang (tổ điện) 0989835775

(Khoa sẽ tập hợp theo danh sách và đề nghị sửa)

2. Nước

A Hà (tổ nước) 0917896577

Gọi trực tiếp hoặc báo qua Thầy Cường hoặc T Hoàn

3. Đổ mực, sửa máy in, máy chiếu

Dũng (PKH) 0909238668 hoặc 0945656166

Nhắn tin: địa điểm, nội dung cần làm (đổ mực, sửa máy…), tên và SĐT người liên lạc.

4. Điều hoà

Hùng (Qtri) 0983956117

Nhắn tin: địa điểm, nội dung cần làm (đh không mát, hỏng điều khiển…) tên và SĐT người liên lạc.

5. Quản lý xây dựng

ĐC Sỹ: 0913027438

6. Bàn ghế

Cô Nam: 0979332462

 

Post by: admin admin
21-10-2023

Nghiên cứu khoa học