Giới thiệu

Kế hoạch hoạt động năm 2022
09/11/2022 06:15:19 admin admin 0 84
Kế hoạch hoạt động năm 2021
09/11/2022 06:20:54 admin admin 0 62
Kế hoạch hoạt động năm 2020
18/05/2020 06:24:30 admin admin 0 928
Cam kết chất lượng giáo dục
09/03/2019 08:43:03 admin admin 0 858
Công đoàn Khoa Hoá học
25/09/2022 01:51:17 admin admin 0 5209
Ban chủ nhiệm Khoa Hoá học
13/01/2023 09:44:51 admin admin 0 6915
Đảng uỷ Khoa Hoá học
21/09/2022 06:42:36 admin admin 0 6510
Trợ lý Khoa Hoá học
13/01/2023 09:46:53 admin admin 0 5918
Văn phòng Khoa Hoá học
22/09/2022 05:02:48 admin admin 0 4630