LỊCH TUẦN KHOA HOÁ HỌC Từ ngày: 24/6/2024 đến 30/6/2024 Tuần đào tạo thứ: 6 (HK3)


22-06-2024

1. Lịch tuần của Trường ĐHSP HN xem tại đây.

2. Lịch giảng dạy lớp VHVL Hà Nội xem tại đây.

3. Các xử lý tình huống liên quan CSVC tại đây.

4. Danh sách CVHT năm học 2023-2024, tại đây.

5. Danh sách Cán bộ lớp và Chi đoàn năm học 2023 - 2024, tại đây.

6. Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, tại đây.

7. Lịch trực của BCN Khoa hóa học HK3 năm học 2023-2024, tại đây

8. ACCC10

Ngày

Thời gian

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

24/6

8:30

Tổng kết năm học 2023 – 2024 Khoa Hoá học

Thành phần: Toàn thể người lao động khoa Hóa học

Lưu ý: liên hoan toàn khoa sau tổng kết

403 A4 (PHK)

 

14:00

15:00

- Xét tuyển NCS hóa hữu cơ

- Báo cáo định kì của NCS đợt 1 năm 2024 BMHC

Phòng họp BMHC 401A2

Thứ Ba

25/6

 

 

 

Thứ Tư

26/6

 

 

 

Thứ Năm

27/6

 

 

 

Thứ Sáu

28/6

 

 

 

Thứ Bảy

29/6

 

 

 

Chủ nhật

30/6

 

 

 

Post by: admin admin
22-06-2024

Tin tức - THông báo