LỊCH TUẦN KHOA HOÁ HỌC Từ ngày: 17/6/2024 đến 23/6/2024 Tuần đào tạo thứ: 5 (HK3)


16-06-2024

1. Lịch tuần của Trường ĐHSP HN xem tại đây.

2. Lịch giảng dạy lớp VHVL Hà Nội xem tại đây.

3. Các xử lý tình huống liên quan CSVC tại đây.

4. Danh sách CVHT năm học 2023-2024, tại đây.

5. Danh sách Cán bộ lớp và Chi đoàn năm học 2023 - 2024, tại đây.

6. Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, tại đây.

7. Lịch trực của BCN Khoa hóa học HK3 năm học 2023-2024, tại đây

8. ACCC10

Ngày

Thời gian

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

17/6

8:30

Họp CBHH1

P401, A2

 

8:30

Họp tổng kết BM Hóa lí

BM Hóa lí, A2

9:00

Họp tổng kết BMHC

Họp tổng kết BM CNMT

Họp tổng kết BMVC

P401, A2

BM CNMT

BM VC

Thứ Ba

18/6

 

 

 

Thứ Tư

19/6

 

 

 

Thứ Năm

20/6

16:00

Hạn chót các Chi Bộ nộp nội dung triển khai CV 691

Email bản mềm cho ĐC Hoàn

Thứ Sáu

21/6

17:00

Hạn chót nộp đề và ĐA các môn học VHVL HN theo TB 310 (đã triển khai trên e-office)

P112,A4 (T Hoàn)

Thứ Bảy

22/6

 

 

 

Chủ nhật

23/6

 

 

 

Post by: admin admin
16-06-2024

Tin tức - THông báo