LỊCH TUẦN KHOA HOÁ HỌC Từ ngày: 1/7/2024 đến 7/7/2024 Tuần đào tạo thứ: 7 (HK3)


30-06-2024

1. Lịch tuần của Trường ĐHSP HN xem tại đây.

2. Lịch giảng dạy lớp VHVL Hà Nội xem tại đây.

3. Các xử lý tình huống liên quan CSVC tại đây.

4. Danh sách CVHT năm học 2023-2024, tại đây.

5. Danh sách Cán bộ lớp và Chi đoàn năm học 2023 - 2024, tại đây.

6. Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, tại đây.

7. Lịch trực của BCN Khoa hóa học HK3 năm học 2023-2024, tại đây

8. ACCC10

Ngày

Thời gian

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

1/7

8:00

Họp BCNK

P115 A4

9:00

Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng cấp khoa

Thành phần: BCN, CTCĐK, BTLCĐ, TBM & GĐTTPT

P 403 A4 (PHK)

Thứ Ba

2/7

 

 

 

Thứ Tư

3/7

 

 

 

Thứ Năm

4/7

 

 

 

Thứ Sáu

5/7

 

 

 

Thứ Bảy

6/7

 

 

 

Chủ nhật

7/7

 

 

 

Post by: admin admin
30-06-2024

Tin tức - THông báo