LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN ĐIỆN BIÊN


18-05-2023

III. Dành cho đối tượng giáo viên nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 (GV có bằng Hóa - Sinh; Sinh – Hóa; Lí – Hóa; Hóa - Lí).

TT

Tên môn học

Số TC

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

1

Cơ sở hóa học chung 1

3

45

Chiều và tối 18/3;

Ngày 19/3;

Chiều và tối 8/4;

Ngày 9/4/2023

 (dạy online)

TS. Trần Thị Thoa

 

2

Cơ sở hóa học chung 2

2

30

Chiều và tối 6/5;

Ngày 7/5;

Chiều và tối 27/5/2023

 (dạy online)

TS. Nguyễn Thị Mơ

3

Hóa học vô cơ 1

3

45

Ngày 28/5;

Ngày 9,10,11/6/2023

 (dạy online)

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải

4

Hóa học hữu cơ

3

45

Ngày 21,22,23/6;

(dạy trực tiếp)

Ngày 21/7/2023

(dạy online)

PGS.TS Dương Quốc Hoàn

5

Hóa học vô cơ 2

2

30

Ngày 18,19,20/ 7/2023

(dạy trực tiếp)

PGS.TS Lê Hải Đăng

6

Hóa học môi trường

3

45

Ngày 30-31/7;

Ngày 1-2/8/2023

(dạy trực tiếp)

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian học

- Sáng: 8h00-11h30

- Chiều: 13h30-16h30

- Tối: 19h00-22h00

Ghi chú:

- Nhóm 1: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Vật lí.

- Nhóm 2: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Hóa học.

- Nhóm 3: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Sinh học.

- Nhóm 4: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ có bằng song môn: Lí - Hóa; Hóa - Lí; Hóa -Sinh; Sinh - Hóa .    

 Địa điểm học:

-   Học trực tiếp:  Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

- Học trực tuyến qua mạng trên hệ thống quản lí học tập, địa chỉ: http://cpd.hnue.edu.vn và qua phần mềm Zoom.

Mọi chi tiết liên hệ: Cô Nguyễn Hồng Ngọc – Trung tâm Đào tạo –BDTX, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội . Điện thoại: 0912.497.318, email: ngocnh@hnue.edu.vn.

Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Đặng Trần Dũng, điện thoại: 0963.672.332, email: dangtrandung@hnue.edu.vn.

Kính đề nghị Quý Trường thông báo cho Học viên kế hoạch bồi dưỡng trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Post by: admin admin
18-05-2023