LỊCH GIẢNG DẠY VHVL K21A (HẢI DƯƠNG)


18-05-2023

Do các em mới lên học nên các Thầy cô chủ động lấy chìa khoá và điều khiển điều hoà tại phòng trực của Cô Hương (QL nhà A2) cũng như chìa khoá phòng họp khoa.

Lưu ý về phòng học:

1. Các buổi làm thực nghiệm SV làm trực tiếp tại PTN của các Bộ môn tương ứng.
2. Xem băng hình:

Ngày

Thứ

Nhóm

Phòng

9/6 (Thứ 6)

Sáng

N1(VC)

308 A2

N2 (HC)

309A2

Chiều

N1 (HC)

305A2

N2(VC)

PHK, T4A4

15/6 (Thứ 5)

Sáng

N1(PT)

308A2

N2(HL)

309A2

Chiều

N1(HL)

308A2

N2(PT)

309A2

22/6 (Thứ 5)

Sáng

N1 (MT)

308A2

N2(PP)

309A2

Chiều

N2(PP)

308A2

N1(MT)

309A2


 

Post by: admin admin
18-05-2023