THÔNG BÁO: Viết bài luận xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020


09-07-2020

Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020, ban hành theo Quyết định số 1618/QĐ-ĐHSPHN ngày 03/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có một số ngành khuyến khích sinh viên viết bài luận nhằm đánh giá năng lực thí sinh xét tuyển sinh vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020.

Nhà trường gợi ý về chủ đề bài luận như sau:

Em hãy viết một bài luận về vấn đề em tâm huyết; chia sẻ những trăn trở, kì vọng của bản thân, thúc đẩy em đưa ra quyết định lựa chọn vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Yêu cầu đối với bài luận: Bài luận được viết tay (không được đánh máy) không quá 2000 từ và cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau:

- Đưa ra các luận điểm, luận cứ chắc chắn, phản ánh chân thực quan điểm, cảm xúc của người viết; có những cách lập luận sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân.

- Thể hiện tình yêu nghề và sự yêu thích với ngành học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Có hình thức trình bày rõ ràng, tuân thủ các quy tắc ngữ pháp.

2. Hình thức nộp bài: Thí sinh gửi bài luận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: P203 - Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội trước 17h00 ngày 30/7/2020 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện).

Các thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt sẽ được lựa chọn vào vòng phỏng vấn để xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm./.

Post by: admin admin
09-07-2020