THÔNG BÁO: Tuyển sinh K73


31-01-2023

CÁC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

 CỦA KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

TT

Mã ngành

Ngành học

Phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

7140212A

SP Hoá học

PT1,2,3,5

95

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

PT5: Hoá học và Toán

2

7140212C

SP Hoá học

PT1

25

Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

3

7140212B

SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh)

PT1,2,3,5

30

Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)

PT5: Hoá học và Tiếng Anh

4

7440112A

Hoá học

PT1,2,3,5

100

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

PT5: Hoá học và Toán

5

7440112B

Hoá học

PT1

30

Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

(Trích từ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xem chi tiết tại đây.

Post by: admin admin
31-01-2023