Một số hình ảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Văn Thống


12-08-2023
NCS Phạm Văn Thống (NCS của BMVC) đã bảo vệ thành công luận án cấp Trường vào ngày 10/8/2023 với kết quả xuất sắc.
NCS Thống chụp ảnh cùng GVHD và HĐ Khoa học
NCS Thống chụp ảnh cùng GVHD
GS Đặng Ngọc Quang thay mặt Khoa Hoá học tặng hoa chúc mừng tân TS. Phạm Văn Thống
Post by: admin admin
12-08-2023