Giao lưu ngành Hoá

Seminar khoa học với học giả Fulbright
19/07/2024 03:25:23 admin admin 0 6
THÔNG TIN VỀ "HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM 2024"
04/04/2024 05:04:05 admin admin 0 139
Để thêm thông tin hãy quét QR code.
Seminar khoa học: Development of Novel Anticancer Agents containing Heterocyclic Pharmacophores
23/11/2023 05:43:26 admin admin 0 330
TS. Trần Quang Hưng hiện đang công tác tại Viện Hóa học. Với kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm về...
MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA: “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản và Chăm...
19/11/2023 08:51:13 admin admin 0 194
Ban tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng...
Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VIII”
31/05/2023 02:30:14 admin admin 0 305
Thông báo số 1 về tổ chức Hội Thảo nghiên cứu phát triển các sản phẩm thiên nhiên lần thứ VIII...
Giấy mời Hội thảo
21/04/2019 08:14:29 admin admin 0 3608