Giao lưu ngành Hoá

Seminar khoa học: Development of Novel Anticancer Agents containing Heterocyclic Pharmacophores
23/11/2023 05:43:26 admin admin 0 186
TS. Trần Quang Hưng hiện đang công tác tại Viện Hóa học. Với kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm về...
MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA: “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản và Chăm...
19/11/2023 08:51:13 admin admin 0 63
Ban tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng...
Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VIII”
31/05/2023 02:30:14 admin admin 0 189
Thông báo số 1 về tổ chức Hội Thảo nghiên cứu phát triển các sản phẩm thiên nhiên lần thứ VIII...
Giấy mời Hội thảo
21/04/2019 08:14:29 admin admin 0 3225
Giao lưu truyền thống ngành Hoá 2019
22/04/2019 11:04:21 admin admin 0 852