Nhập học và Kế hoạch học tập K29


20-09-2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

Nhà trường đã gửi Giấy báo nhập học đến học viên trúng tuyển qua đường bưu điện.

1. Trường hợp học viên trúng tuyển không nhận được giấy báo nhập học do thất lạc theo đường bưu điện, căn cứ vào danh sách trúng tuyển, chuẩn bị hồ sơ và đến trường nhập học theo thời gian và địa điểm trong thông báo nhập học. (Chi tiết xem file đính kèm)

2. Trường hợp có nhu cầu sử dụng giấy thông báo nhập học để làm thủ tục với cơ quan công tác đề nghị đến Phòng 106B - Nhà Hiệu bộ (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) – Trường ĐHSP Hà Nội xin cấp lại.

Các file đính kèm gồm:

Thông báo nhập học Thạc sĩ khóa 2019-2021 (K29)

Kế hoạch học tập và lịch thi kết thúc chuyên đề Thạc sĩ khóa 2019-2021 (K29)

Nguồn: HNUE

Post by: admin admin
20-09-2019