Kết quả thi tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 (Tháng 6/2020)


14-07-2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh thạc sỹ, kỳ thi tháng 6 năm 2020 theo  

- Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đây.

Điểm chuẩn tại đây.

Thông báo phúc khảo bài thi và mẫu đơn tại đây.

Post by: admin admin
14-07-2020