Hội nghị Công nhân, Viên chức và Người lao động năm học 2020-2021


09-11-2020

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2021-2022, sáng ngày 9/11/2020, Khoa Hóa học long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động. Chủ trì hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hóa học và PGS.TS. Lê Hải Đăng – Chủ tịch Công đoàn Khoa. Đến tham dự hội nghị có Ông Bùi Đức Nam – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Ông Nguyễn Nhật Tân – Chủ tịch công đoàn Trường.

Hội nghị đã nghe các báo cáo:

 

- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Tổng hợp ý kiến góp ý cho Khoa và Trường.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021.

- Báo cáo công khai tài chính và quy chế chi tiệu nội bộ.

 

Tại hội nghị, các cán bộ đã thảo luận, góp ý và tham gia ý kiến về các vấn đề nổi trội của Khoa và Trường như vấn đề dự giờ rút kinh nghiệm, tính giờ cho cán bộ, giáo viên thực hành, xử lý chất thải, đào tạo K70 với 375 sinh viên, đặc biệt là việc dạy và học thực hành…

Ông Bùi Đức Nam và Ông Nguyễn Nhật Tân đã trả lời một số ý kiến của cán bộ và tiếp thu các ý kiến còn lại để Trường xem xét và giải quyết.

 

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và bầu 7 cán bộ đi dự Đại hội Cán bộ, Viên chức, Người lao động cấp trường. 100% cán bộ biểu quyết nhất trí với nghị quyết đại hội:

Post by: admin admin
09-11-2020