LỊCH TRỰC CỦA BCN KHOA HOÁ HỌC, HKIII, 2022-2023


22-05-2023

Ngày

Thời gian

Thành viên BCN trực

Liên hệ

Thứ Hai

 

S

Cả BCN

 

C

C Hà

0364738682

ntt.ha@hnue.edu.vn

Thứ Ba

 

S

C Hà

 

C

T Quang

0979537986

quangdn@hnue.edu.vn

Thứ Tư

 

S

T Quang

 

C

T Hoàn

0986778213

hoandq@hnue.edu.vn

Thứ Năm

 

S

C Hà

 

C

T. Hoàn

 

Thứ Sáu

 

S

T. Quang

 

C

T Hoàn

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

Post by: admin admin
22-05-2023

Tin tức - Thông báo