Lịch tuần từ ngày 8/8 đến ngày 14/8/2022


06-08-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

7.45:    Thi Hữu cơ 3 - Amin

P.201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305 – K1

Thứ Ba

7.45:    Thi Nguyên lý Hoá học 2

P.201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 305, 402, 403 – K1

Thứ Tư

7.45:    Thi CS Hoá Môi trường

            Thi Hoá nông

            Thi Hoá KT

P.201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 401, 402 – K1

 

14.00: Kiểm tra định kỳ đề tài cấp Nhà nước

PH.1

 

14.00: Họp các Khoa có đào tạo CLC

Phòng khách tầng 2 HB

Thứ Năm

7.45:    Thi Hoá học sự sống

            Thi Điện hoá
            Thi VC Kim loại

P. 201 – K1

Thứ Sáu

7.45:    Thi Hoá lượng tử
            Thi Đối xứng phân tử

P. 201, 202, 203, 204, 205, 206 – K1

 

8.30:    Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt TMĐT cấp trường, cấp trường trọng điểm thực hiện năm 2022 – đợt 2. Hội đồng Xã hội – Giáo dục

PH.T5

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
06-08-2022

Tin tức - THông báo