Lịch tuần từ ngày 7/11 đến ngày 13/11/2022


06-11-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.00: Họp Đảng ủy, BCNK

PHK. Tầng 1

Thứ Ba

8.00: Tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

PH.1

 

14.00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài các cấp

PH.T5

Thứ Tư

14.00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – Trần Thị Thùy Dương, BM Hữu cơ

T2.TV

Thứ Năm

8.30: Tập huấn cố vấn học tập năm 2022-2023

P.603, 604, 605 nhà K

 

8.30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

PH.1

Thứ Sáu

9.00: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đổi mới sáng tạo

PH.1

Thứ Bảy

10.00: Gặp mặt học viên cao học khóa 32

HT.11/10

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
06-11-2022

Tin tức - THông báo