Lịch tuần từ ngày 5/9 đến ngày 11/9/2022


03-09-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

10.30: Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng

PH.T5

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

8.30: Họp Đảng ủy Trường

PH.1

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
03-09-2022

Tin tức - THông báo