Lịch tuần từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020


28-11-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

9.00: Họp xét Giải thưởng Hồ Chí Minh. Thành phần theo giấy mời

PH.T5

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

8.00: Tập huấn GV Sư phạm chủ chốt mô đun 2, 3 cấp tiểu học (chương trình ETEP), từ ngày 04-06/12. Thành phần theo giấy mời

T1, HT.11/10

Thứ Bảy

8.00: Họp thẩm định chương trình đào tạo. Thành phần theo giấy mời

Nhà K

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
28-11-2020

Tin tức - THông báo