Lịch tuần từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021


26-12-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

7.45:    Thi Amin – K68

            Thi Hóa lượng tử - K67AB

204, 205, 206, 301, 603, 604, 807 - Nhà K1

 

9.00:    Thi Hóa lý 1 – K69

            Thi Nhiệt – K67

204, 205, 206, 301, 603, 604, 807 - Nhà K1

Thứ Ba

7.45:    Thi CSLT Vô cơ – K67ABK

204, 205, 603, 604 - Nhà K1

 

9.00:    Thi CĐ KTXL nước – K68AB

            Thi Hóa lượng tử – K67C

204, 205, 603, 604 - Nhà K1

Thứ Tư

7.45:    Thi Hóa kỹ thuật – K68ABCK

            Thi Hóa lượng tử - K67K

204, 205, 206, 301, 603, 604 - Nhà K1

 

9.00:    Thi Nguyên lý Hóa học 1 – K69

            Thi Hóa ĐC 1 – K68

204, 205, 206, 301, 603, 604 - Nhà K1

Thứ Năm

7.45:    Thi Tổng hợp Hữu cơ – K68C

            Thi PT Định lượng

            Thi Hóa học xanh – K68E

            Thi Vật liệu nano

            Thi Tinh thể phức chất

603, 604 - Nhà K1

 

9.00:    Thi CSLT Hữu cơ – K67ABK

603, 604 - Nhà K1

Thứ Sáu

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
26-12-2020

Tin tức - THông báo