Lịch tuần từ ngày 27/9 đến ngày 02/10/2021


26-09-2021

 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp hội đồng Khoa tháng 9

Trực tuyến

 

14.00: Hội nghị tập huấn Cán bộ Đoàn chủ chốt năm học 2021 - 2022

Trực tuyến

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

9.00: Họp thi đua khen thưởng nhà trường

14.00: Họp xét tốt nghiệp đợt 3 và cảnh báo học tập HK2 năm học 2020 - 2021 

PH.1

Trực tuyến

Thứ Năm

14.00: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PH.1

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

8.00: Khai mạc vòng sơ khảo Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2021

PH1

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
26-09-2021

Tin tức - THông báo