Lịch tuần từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022


23-07-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8:30: Họp Hội đồng KH&ĐT khoa

PHK.Tầng 4

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

8.00: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 1)

PH.1

 

9.30: Hội nghị cán bộ chủ chốt

HT.11/10

 

14.00: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

PH.1

 

16.00:Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)

PH.1

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
23-07-2022

Tin tức - THông báo