Lịch tuần từ ngày 25/1 đến ngày 31/1/2021


24-01-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

8.00: Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

HT.K

Thứ Tư

14.00: Họp Xét tốt nghiệp đợt 1 và Xét cảnh báo học tập HK1 năm học 2020-2021

PH.1

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

8.00: Lễ trao huy hiệu Đảng và Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (30/1/2021-01/02/2021)

HT.K

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
24-01-2021

Tin tức - THông báo