Lịch tuần từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2022


22-10-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.00: Bảo vệ đề cương cao học K31 – BM Vô cơ

Phòng họp BM VC

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

8.30: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS Phạm Thị Chuyên – BM Phân tích

T2.TV

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

8.30: Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022

PH.1

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
22-10-2022

Tin tức - THông báo