Lịch tuần từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/2020


23-08-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

14.00: Họp triển khai phần mềm quản lý KTX. Thành phần: Theo Giấy mời.

TT CNTT

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
23-08-2020

Tin tức - THông báo