Lịch tuần từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020


22-11-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp bàn về Chương trình đào tạo đại học, sau đại học

PHK. Tầng 1

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

Phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết khu nhà A

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
22-11-2020

Tin tức - THông báo