Lịch tuần từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2022


20-08-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp Hội đồng Khoa

PHK.T4

Thứ Ba

14.00: Họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng giảng viên đại học

PH.1

Thứ Tư

8.00: Họp Hội đồng Trường ĐHSP HN

PH.1

Thứ Năm

8.30: Kiện toàn BCH Hội sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2023

PH.T5

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
20-08-2022

Tin tức - THông báo