Lịch tuần từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021


20-11-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

8.30: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Hoàng Đình Xuân – BM Phương pháp

Trực tiếp và Trực tuyến

 

13.30: Seminar: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Trực tiếp và Trực tuyến

Thứ Sáu

8.30: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Ngọc Tuấn – BM Phương pháp

Trực tiếp và Trực tuyến

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
20-11-2021

Tin tức - THông báo