Lịch tuần từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021


20-02-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp xét đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ - HĐKH Khoa

Họp online

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

8.30: Họp xét đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 – HĐ Trường

PH.1

 

14.00: Họp triển khai Dự án về CSVC và PTN

P.Kh

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
20-02-2021

Tin tức - THông báo