Lịch tuần từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020


19-12-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

9.00: Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Giáo sư Nguyễn Đình Huề - BM Hóa lý

PHK.Tầng 4

Thứ Ba

7.30: Thu gom hóa chất thải - Khoa Vật lý, Khoa Hóa học

Nhà C

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

15.00: Lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020 - 2021. Thành phần: Ban Giám hiệu, P.Đào tạo, P.HCĐN, Hội đồng coi thi, thầy cô chủ nhiệm đội tuyển và học sinh các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. 

PH.1

Thứ Sáu

8.00: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học mô đun 3 (chương trình ETEP) - Từ ngày 25/12/2020 đến 27/12/2020. Thành phần: Theo Giấy mời, giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học (được triệu tập). 

Nhà K1, C và phân hiệu Hà Nam

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
19-12-2020

Tin tức - THông báo