Lịch tuần từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022


19-11-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.00: Họp tập thể lãnh đạo (Đảng ủy + BCNK)

PHK. T4

9.00: Họp tập thể lãnh đạo mở rộng (Đảng ủy + BCNK + TBM)

PHK. T4

10.00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa Hóa học nhiệm kì 2022-2027 (toàn thể cán bộ Khoa Hóa học)

PHK. T4

14.00: Seminar “Vật liệu mới”

PHK.T4

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

14.00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – Lê Thị Khánh Linh, BM Hữu cơ

T2. TV

Thứ Năm

9.00: Seminar chuyên đề: Chuyển đổi số trong giáo dục Stem

P.804-D3

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
19-11-2022

Tin tức - THông báo