Lịch tuần từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2021


16-01-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

9.30: Gặp mặt cán bộ hưu năm 2020

PH.1

Thứ Năm

8.00: Họp Đảng ủy Trường

PH.1

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
16-01-2021

Tin tức - THông báo