Lịch tuần từ ngày 1/8 đến ngày 7/8/2022


30-07-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

7.30:    Thi Thực hành Hoá lý – Vô cơ

            Thi Thực hành Hoá ĐC và VC

            Thi TH Phân tích

            Thi TH Hữu cơ

 

 

10.00: Họp Ban chấp hành Đoàn trường tháng 8/2022

PH.T5

 

14.00: Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

PH.1

 

14.45: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

PH.1

Thứ Tư

7.45:    Thi Xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoá học

            Thi Kiểm tra đánh giá

P201, 202, 203, 204, 205, 206 nhà K

 

8.30: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW

HT.K và trực tuyến

Thứ Năm

7.45:    Thi TH Hoá học tính toán

            Thi Tinh thể phức chất

P201, 202 nhà K

Thứ Sáu

7.45:    Thi Phân tích 1

P201, 202, 203 nhà K

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
30-07-2022

Tin tức - THông báo