Lịch tuần từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022


13-08-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

9.00: Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt TMĐT cấp trường, cấp trường trọng điểm thực hiện năm 2022 – đợt 2. Hội đồng: Tự nhiên – Công nghệ

PH.T5

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

   

Thứ Năm

8.30: Tiểu ban chấm phúc khảo tuyển sinh thạc sĩ

PH.T5

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
13-08-2022

Tin tức - THông báo