Lịch tuần từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020


13-12-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

10.30: Họp đề xuất thiết bị cho các hướng nghiên cứu. Thành phần: BCNK và Các nhóm có đề xuất

PHK. Tầng 4

 

14.00: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 - 2020. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

PH.1

 

15.00: Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

PH.1

Thứ Ba

8.30: Họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020. Thành phần: Theo Giấy mời và Ủy viên BCH Đảng bộ Trường.

PH.1

Thứ Tư

8.00: Họp về đào tạo sau đại học và xét tốt nghiệp thạc sĩ K28 - đợt 2. Thành phần: Đại diện: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo khoa có đào tạo SĐH, Phòng Sau đại học.

PH.1

 

14.00: Hội thảo tham vấn đồng cấp và các bên liên quan theo bộ chỉ số phát triển trường Sư phạm (TEIDI) 2020. Thành phần: Chuyên gia tham vấn đồng cấp, đại diện Cục QLCL, VP ETEP trung ương, Ngân hàng Thế giới, Lãnh đạo Trường ĐHSPHN, Hội đồng TĐG TEIDI 2020, Các nhóm chuyên trách, Ban thư ký, VP ETEP trường, Trưởng/Phó các đơn vị trong trường.

PH.1

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
13-12-2020

Tin tức - THông báo