Lịch tuần từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022


10-09-2022
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.00: Họp tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Hóa học

PHK. Tầng 4

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

15.00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2022

PH.1

Thứ Năm

14.00: Duyệt Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường

PH.1

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
10-09-2022

Tin tức - THông báo