Lịch tuần từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021


06-11-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.15: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Hóa học

Google Meet

Thứ Ba

8.00: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (Chương trình ETEP) (từ ngày 09-10/11/2021)

Trực tuyến

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

7.30: Hội thảo khoa học Quốc gia “Dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên phát triển năng lực học sinh

Zoom

Chủ nhật

7.30: Hội thảo Hóa học vì sự phát triển bền vững

Zoom

Post by: admin admin
06-11-2021

Tin tức - THông báo