Lịch tuần từ ngày 08/06 đến ngày 14/06/2020


07-06-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp Hội đồng khoa

PHK tầng 1

 

8.00: Thi Động hóa – K68

P. 201, 202, 203, 204, 205, 608 – K1

 

9.15: Thi Phân tích định lượng – K67

P. 201, 202, 203, 204, 608 – K1

Thứ Ba

10.00: Họp BCH Đoàn trường mở rộng

PH.1

Thứ Tư

8.00: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

HT. K1

 

9.00: Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ X, năm 2020

HT. K1

 

8.00: Thi Vô cơ 2 – K68

         Thi Kỹ thuật xử lý nước – K67C

P. 201, 202, 203, 204, 205, 608 – K1

Thứ Năm

Thi TH dạy học tại trường SP – K67

Bộ môn PPGD

 

8.00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – BM Hóa lý thuyết và Hóa lý

PHK tầng 4 A4

Thứ Sáu

8.00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – BM Hữu cơ (cả ngày)

PHK tầng 4 A4

 

8.00: Thi Ngoại ngữ chuyên ngành – K67

P. 201, 202, 203, 204  – K1

 

9.45: Thi Đối xứng phân tử – K68

P. 201, 202, 203, 608  – K1

Thứ Bảy

8.00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – BM Vô cơ (cả ngày)

PHK tầng 4 A4

 

8.00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – BM Phân tích

Phòng họp BM Phân tích

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
07-06-2020

Tin tức - THông báo