Lịch tuần từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020


05-12-2020
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp Hội đồng Khoa

PHK. Tầng 4

Thứ Ba

14.00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lý Huy Hoàng – BM Phương pháp

T2.TV

Thứ Tư

8.00: Seminar tổng thể luận án của NCS Nguyễn Ngọc Tuấn – BM Phương pháp

Phòng họp BM Phương pháp – T3.A4

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

8.00: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học mô đun 2 (chương trình ETEP) - Từ ngày 11/12/2020 đến 13/12/2020. Thành phần: Theo Giấy mời

 Nhà C, K

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
05-12-2020

Tin tức - THông báo