Lịch tuần từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2021


02-01-2021

 

 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30:    Họp cán bộ toàn khoa

PHK tầng 4

 

7.45:    Thi Kiểm tra đánh giá (K68)

Nhà K1

Thứ Ba

7.45:    Thi phân tích Hoá lý (K67)

9.15:    Thi PPGD 2 (K68)

Nhà K1

 

14.00: CT ra quân thực tập Sư phạm-K67

P303-A2

Thứ Tư

7.45:    Thi Toán cao cấp 2

Nhà K1

 

8.45:    Thi Các phương pháp phổ

            Động hoá học

 

Thứ Năm

7.45:    Thi tin Hoá-K68

Nhà K 1

Thứ Sáu

7.45:    Thi Phân tích định tính (K68)

            Thi CSLT Hữu cơ- K67C

9.15:    Thi Nguyên lý hoá học 2 (K69)

 

 

8.30:    BV LATS cấp bộ môn - NCS Nguyễn Ngọc Tuấn – PPGD

PHK tầng 4

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
02-01-2021

Tin tức - THông báo