Lịch tuần từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021


30-10-2021
 

Công việc trong tuần

Địa điểm

Thứ Hai

8.30: Họp Hội đồng Khoa

PHK. Tầng 4

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

 

Chủ nhật

 

 

Post by: admin admin
30-10-2021

Tin tức - THông báo