Sứ mạng và tầm nhìn


08-01-2018

Sứ mạng:

  • Đào tạo giáo viên Hóa học giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng và phổ thông với chất lượng hàng đầu Việt Nam và ngang tầm với các trường Đại học tiên tiến trong khu vực.
  • Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Tầm nhìn chiến lược:

  • Đến năm 2025, Khoa Hóa học trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về Hóa học hàng đầu của cả nước, có vai trò nòng cốt đi đầu trong đào tạo giáo viên Hóa học cho quốc gia và khu vực, có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu Hóa học.
Post by: admin admin
08-01-2018