Đảng uỷ Khoa Hoá học


09-03-2019

 


 

GS.TS. Đặng Ngọc Quang

Bí Thư Đảng Uỷ Khoa

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Hải Đăng

Phó bí thư phụ trách

 

 

PGS.TS. Lê Văn Khu

 

PGS.TS. Dương Quốc Hoàn

 

TS. Nguyễn Bích Ngân

BÍ THƯ CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 

PGS.TS. Dương Quốc Hoàn

CB Hoá học 1 (Hữu cơ)

 

TS. Nguyễn Bích Ngân

CB Hoá học 2 (Phân tích - Phương pháp)

 

PGS.TS. Lê Văn Khu

CB Hoá học 3 ( Hoá lý - Kỹ thuật - Vô cơ)

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019