Khung chương trình chuyên ngành Hóa môi trường


17-03-2019

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn họctiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc 6

1

Triết học

POLI 601

3

   

 

Tự chọn 3/6

 

 

   

2

Ngoại ngữ

FORE 602

3

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 603

3

   

II

Khối kiến thức cơ sở 21

 

Bắt buộc 12

4

Hoá học lượng tử nâng cao

CHEM 701

4

60

 

5

Hóa học Vô cơ nâng cao

CHEM 702

4

60

 

6

Hoá học Hữu cơ nâng cao

CHEM 703

4

60

 
 

Tự chọn 9/15

7

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

CHEM 704

3

 

 

8

Các phương pháp phân tích hiện đại trong hóa học

CHEM 705

3

 

 

9

Đánh giá thống kê số liệu thực nghiệm hóa học

CHEM 706

3

 

 

10

Một số vấn đề chọn lọc trong giảng dạy hoá học phổ thông

CHEM 707

3

 

 

11

Tin học ứng dụng trong hoá học

CHEM 708

3

 

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

11

Hóa học vật liệu

CHEM 709

4

60

 

12

Hóa học xanh

CHEM 710

4

60

 

13

Kỹ thuật xử lý Môi trường

CHEM 711

4

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn 9/15

14

Phân tích môi trường

CHEM 732

3

45

 

15

Độc chất học môi trường

CHEM 733

3

45

 

17

Xử lí chất thải làng nghề ở việt nam

CHEM 734

3

45

 

18

Vật liệu polime phân hủy sinh học

CHEM 735

3

45

 

19

Xúc tác trong xử lý  môi trường

CHEM 736

3

45

 

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

12

   
Post by: admin admin
17-03-2019