LỊCH GIẢNG DẠY LỚP KHTN K6 (Ở ĐHSP HN)


18-05-2023

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên - khóa 6

                                                                 

            Trung tâm Đào tạo – BDTX, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cấp THCS dạy môn Khoa học tự nhiên - khóa 6 như sau:  

 

III. Dành cho đối tượng giáo viên nhóm 1, nhóm 3.

TT

Tên môn học

Số TC

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

1

Cơ sở hóa học chung 1

(Meeting ID: 701 110 5110

Passcode: 12345)

3

45

Chiều và tối 18/3;

Ngày 19/3;

Chiều và tối 8/4;

Ngày 9/4/2023

 (dạy online)

TS. Trần Thị Thoa

0368.540.940

 

(dạy cùng lớp Điện Biên)

2

Cơ sở hóa học chung 2

(Meeting ID: 701 110 5110

Passcode: 12345)

2

30

Chiều và tối 6/5;

Ngày 7/5;

Chiều và tối 27/5/2023

 (dạy online)

TS. Nguyễn Thị Mơ

0904.530.268

(dạy cùng lớp Điện Biên)

3

Hóa học vô cơ 1

(Meeting ID: 701 110 5110

Passcode: 12345)

3

45

Ngày 28/5;

Ngày 9,10,11/6/2023

 (dạy online)

TS. Nguyễn Văn Hải

0903.253.833

(dạy cùng lớp Điện Biên)

4

Hóa học môi trường

3

45

Ngày 24,25,26,27/6/2023

(học trực tiếp)

TS. Nguyễn Tiễn Dũng

0989.131.973

5

Hóa học vô cơ 2

2

30

Ngày 18,19,20/7/2023

(học trực tiếp)

PGS.TS. Đinh Thị Hiền

0984.132.950

6

Hóa học hữu cơ

3

45

Ngày 30-31/7;

 1-2/8/2023

(học trực tiếp)

TS. Trương Minh Lương

0913.007.406

Thời gian học

            - Sáng: 8h00-11h30

            - Chiều: 13h30-16h30

            - Tối: 19h00-22h00

            Ghi chú:

            - Nhóm 1: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Vật lí.

            - Nhóm 2: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Hóa học.

            - Nhóm 3: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH đơn ngành Sinh học.

            - Nhóm 4: Dành cho giáo viên có bằng tốt nghiệp CĐ có bằng song môn: Lí - Hóa; Hóa - Lí; Hóa -Sinh; Sinh - Hóa .          

           

             Địa điểm học:

            -   Học trực tiếp:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

            - Học trực tuyến qua mạng trên hệ thống quản lí học tập, địa chỉ: http://cpd.hnue.edu.vn và qua phần mềm Zoom.

            Mọi chi tiết liên hệ: Cô Nguyễn Hồng Ngọc – Trung tâm Đào tạo –BDTX, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội . Điện thoại: 0912.497.318, email: ngocnh@hnue.edu.vn.

            Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Đặng Trần Dũng, điện thoại: 0963.672.332, email: dangtrandung@hnue.edu.vn.

           

Nơi nhận:                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC                   

- Phòng KHTC;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: ĐTBDTX.                                                                                       

 

 

                                                                                            

               TS. Bùi Thị Hà Giang

Post by: admin admin
18-05-2023